THE POOL by Dvin Group

Պարոնյան 40

043-99 00 11

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆTHE POOL by Dvin Group

Դեռ չբացված արդեն հասցրել է մեծ աղմուկ բարձրացնել: Ամառվա MUST GO լողավազանը Երևանում: Մինչև 3 տարեկանների մուտքն անվճար է, 3-12 տարեկանների համար կվճարեք 10 000 դրամ, 12-ից բարձր այցելուների մուտքը աշխատանքային օրերին՝ 15 000 դրամ է, հանգստյան օրերին՝ 20 000 դրամ: Ի դեպ, եթե աշխատանքային օրերին ցանկանում եք այցելել լողավազան 09.00-11.00-ը, կվճարեք 10 000 դրամ, իսկ ամսական այցելության վճարն էլ կազմում է 200 000 դրամ: Աշխատանքային ժամերը՝ 09.00-ից 19.00: Կարող եք օգտվել նաև սեղանի թենիսից, կանայք՝ համամից, բարից և այլն: Դեռ չեմ եղել, ուստի ավելին չեմ կարող պատմել, հետևեք իմ ինստա էջին կամ հենց THE POOL by Dvin Group-ի ինստա էջին: 


Նյութը՝ kamoblog-ից

Share